Základní škola Chelčického Praha 3

Pro: Městská část Praha 3, investiční odbor. Kompletní výměna elektroinstalace silnoproud, slaboproud,
rozvodů centrálního času a školního rozhlasu včetně
stavebních úprav v rozsahu 6,8 mil. Kč.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: