O nás

Vážení obchodní přátelé,
dovoluji si Vám představit elektromontážní a obchodní společnost ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.

Její historie sahá do roku 1994, kdy působila pod názvem ELEKTRO-ULDRICH. V roce 1999 vznikla společnost s ručením omezeným v dnešní podobě. Společnost každoročně zaznamenává navýšení obchodního obratu z minulého období až o několik desítek procent. Napadá Vás otázka, jak takového úspěchu v tak silné a četné konkurenci naše firma dosahuje? Důvod je prostý a jednoduchý. V první řadě jde o progresivní formu řízení celého kolektivu zaměstnanců, a to formou osobního zainteresování na hospodářském výsledku v dlouhodobém sledovaném období procentuální finanční a bonusovou politikou. Je hodnocena i zásluha na získávání pracovně společenského kreditu firmy. Velmi důležitý je i výběr našich zaměstnanců, ale především obchodních partnerů, jak ve sféře dodavatelské, tak i odběratelské. Za mnoho let naší existence se nám podařilo vytvořit stabilní tým nejen v segmentu obchodně přípravném, ale především v realizačním. Ovšem nejvyšší forma odměny pro celý náš kolektiv je stálá dlouholetá spolupráce s mnoha stavebními společnostmi, státními organizacemi a v neposlední řadě širokou škálou soukromých investorů a zákazníků. Skutečnou úctu k jakémukoli zákazníkovi, od mnohamilionových projektů až po drobný zákaznický servis považujeme za naprosto nezbytnou samozřejmost i přesto, že tato věta zní jako maličko obecně obchodní klišé, náš tým se jí skutečně řídí. A v neposlední řadě bych rád k tomuto tématu zdůraznil, že jakákoli společnost, chce-li dosahovat nadprůměrných výsledků, musí být řízena vedením, které půjde celému týmu vždy příkladem vlastním nadprůměrným a velmi obětavým přístupem k plnění především svých povinností. Zde bych si dovolil citovat velmi obecnou lidovou frázi “úspěch připiš práci celému kolektivu, neúspěch především sám sobě” aneb “není špatných zaměstnanců, je jen špatných manažerů”. Pokud se mnou souhlasíte a rozhodnete se na základě referencí, rozsahu nabízených služeb, či jen proto, že Vás zaujala forma naší prezentace, svěřit nám Váš projekt, pak věřte, že celý kolektiv ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o. pod mým vedením vyvine maximum energie pro realizaci podle Vašich požadavků k Vaší nejvyšší spokojenosti.

S úctou a poděkováním
Ladislav Uldrich, ředitel společnosti