O nás

Vážení obchodní přátelé,
dovoluji si Vám představit elektromontážni a obchodní společnost ELEKTRO-ULDRICH spol. s r.o.

Její historie sahá do roku 1994, kdy působila pod názvem ELEKTRO-ULDRICH to. V roce 1999 vznikla společnost s ručením omezeným ve dnešním znění. Tento subjekt každoročně zaznamenává navýšení obchodního obratu z minulého období až několik desítek procent. Napadá Vás otázka, jak takového úspěchu v tak silné a četné konkurenci firma dosahuje? Způsob je velmi stručný a zdánlivě velmi jednoduchý. V první řadě jde o velmi progresivní formu řízení celého kolektivu zaměstnanců, a to formou osobního zainteresováni na hospodářském výsledku v dlouhodobém sledovaném období procentuální finanční a bonusovou politikou. Je hodnocena i zásluha na získávání pracovně společenského kreditu firmy. Velmi důležitá je i forma výběru našich zaměstnanců, ale především obchodních partnerů, jak ve sféře dodavatelské, tak i odběratelské. Za mnoho let naší existence se nám podařilo vytvořit stabilní tým jak v segmentu obchodně přípravném, tak i především v realizačním. Ovšem nejvyšší forma odměny pro celý náš kolektiv je stálá dlouholetá spolupráce s mnoha stavebními společnostmi, státními organizacemi a v neposlední řadě širokou škálou soukromých investorů a zákazníků. Skutečnou úctu k jakémukoli zákazníkovi, od mnohamilionových projektů až po drobný zákaznický servis považujeme za naprosto nezbytnou a samozřejmou i přesto, že tato věta zní jako maličko obecně obchodní klišé, náš tým se jí skutečně řídí. A v neposlední řadě bych rád k tomuto tématu zdůraznil, že jakákoli společnost, chce-li dosahovat nadprůměrných výsledků, musí být řízena vedením, které půjde celému týmu vždy příkladem vlastním nadprůměrným a velmi obětavým přístupem k plnění především svých povinností. Zde bych si dovolil citovat velmi obecnou lidovou frázi “úspěch připiš práci celému kolektivu, neúspěch především sám sobě” aneb “není špatných zaměstnanců, je jen špatných manažerů”. Pokud se mnou souhlasíte a rozhodnete se na základě referencí, rozsahu nabízených služeb, či jen že Vás zaujala forma naši prezentace, svěřit nám Váš projekt, pak věřte, že celý kolektiv ELEKTRO-ULDRICH pod mým vedením vyvine maximum energie pro realizaci dle Vašich požadavků k nejvyšší formě Vaší spokojenosti.

S úctou a poděkováním
Ladislav Uldrich, ředitel společnosti