Výstavba administrativního objektu C2

Výstavba administrativní budovy C2, realizace vnitřních kancelářských prostor (fit outů).
v celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud a IT.

Investor: Finep a.s.
Zadavatel: Finep a.s.
Celkový objem: 9,6 mil.Kč