Výstavba administrativního objektu C2

Výstavba administrativní budovy C2, realizace vnitřních kancelářských prostor (fit outů).
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud a IT.
Pro Finep a.s., objem zakázky 9,6mil. Kč.