Strahovský tunel

Montáže osvětlení tunelu a technických prostor.
Pro: E.Z. Praha a.s., Na poříčí 5 a 7, Praha 1

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: