Ředitelství městské policie Praha 3

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních
technologií v objemu 8,9 mil. Kč
Pro: Subterra/ Energie a.s.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: