Prostory právní firmy WHITE – CASE

Celková silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace včetně
datových a komunikačních technologií v rozsahu 6 mil. Kč
Pro: DT Expert s.r.o.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: