Prostory firmy Hyundai včetně showroomu

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních
technologií v objemu 6 mil. Kč
Pro: Finep – Albatros

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: