Budova úřadu MČ Praha 8

Sledovací kamerové okruhy CCTV, elektronická zabezpečovac
í signalizace, vyvolávací lístkový systém v celém objektu úřadu.
Pro: úřad Městské části Praha 8

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: