Přístupové a docházkové systémy

Přístupové a docházkové systémy (ACS)

Docházkové systémy evidují docházku, monitorují pohyby zaměstnanců v průběhu pracovní doby a zároveň slouží, jako podklad pro mzdové agendy. Přístupové systémy zajišťují přístup přes turnikety, dveří , závory a rány u vstupů do objektů a jejich dalších sekcí a to na základě přístupových oprávnění jednotlivých osob. Tím zajišťují ověření oprávnění pro přístup osoby, předmětu, nebo vozidla do sledovaného prostoru. Systémy lze používat autonomně, nebo systémově v síťové verzi se správou a vyhodnocením na PC.

Nasazením docházkového systému lze dosáhnout významného omezení chybovosti při zpracování dat docházky a efektivnějšího využití stanoveného pracovního fondu. Systémy mají pozitivní vliv na zlepšení osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem. Eliminují neoprávněné přesčasové hodiny. To zároveň přináší finanční úsporu a zjednodušuje proces pro výpočet mzdových nákladů. Přístupové úrovně a oprávnění lze nastavit každému uživateli na míru, dle požadavků jeho pracovního režimu.

Aplikací těchto systémů lze vyřešit komplexně problematiku neoprávněného pohybu osob v rámci objektu, nebo celého areálu. Výstupem systému jsou veškeré informace, evidence a zobrazení sledovaných průchodů, neoprávněných vstupů a stavů dveří (otevřeno/ zavřeno). Tyto systémy lze propojit se zabezpečovacím systémem a tím automatizovat střežení a odstřežení jednotlivých zabezpečených sekcí objektu, či celých areálů.