Datová centra a technologické celky

Společnost Elelktro Uldrich se aktivně zaobírá výstavbou datových center a technologických celků v oblasti IT Technologií.

Datové centrum případně serverovna je označení pro specializované prostory pro umístění počítačové techniky serverového typu, která je určena k nepřetržitému provozu. Je to místo, které má serverům a dalším technologickým zařízením zajistit bezproblémový a stabilní provoz bez vlivu z okolí. Malá a střední datová centra provozovaná jednotlivými institucemi, firmami či státními organizacemi ve svých vlastních prostorách obvykle nazýváme serverovnami. Velká datová centra (někdy nazývaná telehouse) bývají provozovány velkými telekomunikačními či technologickými firmami.

Vzhledem k citlivosti informací ohledně datacenter a kibernetické bezpečnosti našich zákazníků neuvádíme na jejich přání konkrétní umístění a tip použité technologie.