Základní škola Eemy Destinové Praha 6

Celková silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace včetně datových a komunikačních technologií
v rozsahu 6 mil. Kč
Elektro Uldrich

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: