Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

kompletní silnoproudá elektroinstalace
Finanční objem 5 mil Kč
Pro: SEFIMOTA, a.s. (pobočka Praha-Nusle)
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha-Nusle

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: