T-Mobile

Podíl na celkové silnoproudé elektroinstalaci
Finanční objem : 7,5 mil Kč
Pro: FABRICOM a.s.