Sovovy mlýny

Kompletní dodávka v rozsahu 6,2 mil. Kč.
Pro: PSJ Holding, Jihlava