Regenerace panelového domu Lupáčova

Podíl na celkové opravě elektroinstalace za provozu budovy v objemu 17 mil. Kč
Pro: Subterra / Energie a.s.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: