Podzemní garáže Lupáčova Praha 3

Celkový objem zakázky je 10 mil. Kč. Pro: Subterra a.s.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: