Komplex budov „STŘED“ objekt 05

Kompletní dodávka.
Pro: IPS Praha, a.s., závod 003, Praha 5 Řeporyje

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: