Generální ředitelství PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ a.s.

Kompletní dodávka silnoproudé elektroinstalace včetně UPS
a záložních zdrojů v celkovém rozsahu 7,5 mil. Kč.
Pro: PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s., Praha 4 – Michle

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: