Obecní dům

Podíl na celkové rekonstrukci v rozsahu 8,5 mil. Kč
Pro: E.Z. Praha a.s., Na poříčí 5 a 7, Praha 1