Bytový komplex Z9 – Nové Butovice

Kompletní montáž sekce A, B, C, D.
Pro: IPS Praha, a.s., závod 003, Praha 5 Řeporyje

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: