Bytový dům Slezská 130

Pro Městskou část Praha 3.