Bytový dům Slezská 130

Pro Městskou část Praha 3.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: