Bytový dům Olšanské náměstí

Objem zakázky 9,88 mil.Kč

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: