Bytový dům Olšanské náměstí

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Objem zakázky 9,88 mil.Kč pro Městskou část Praha 3.