Bytový dům Nové Letňany

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních technologií v rozsahu 11 mil. Kč
Pro: Mota Engil central europe