Bytový dům Nové Letňany

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních technologií

Investor: Central Group
Zadavatel: Mota Engile Central Europe
Celkový objem: 12 mil,kč