Bytový dům Kubelíkova 3

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Objem zakázky 6,22mil. Kč pro Městskou část Praha 3.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: