Bytový dům Hlavatého 16

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
200 bytových jednotek. V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Objem zakázky 5,8mil. Kč pro SVJ Hlavatého 16.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: