Bytový dům Habrová 3

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Celkový objem zakázky 4,6 mil. Kč. Pro Městskou část Praha 3.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: