Bytové domy Sídliště Milíčovský Háj

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních technologií
v rozsahu 4 mil. Kč
Pro: Skanska CZ a.s.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: