Bytové domy sídliště Jahodnice

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních
technologií v objemu 28 mil. Kč
Pro: Skanska CZ a.s.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: