Bytové domy Jeseniova

Kompletní rekonstrukce bytových domů a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Bytové domy 27, 29, 31 a 33 v ulici Jeseniova. Pro Městskou část Praha 3 v objemu 5,77 mil. Kč.

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: