Bytové domy Českobratrská 7, 9, 11

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jednotek za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Objem zakázky 5,58 mil. Kč, pro Městskou část Praha 3.