Bytové domy Českobratrská 7, 9, 11

Objem zakázky 5,58 mil. Kč

Investor:
Zadavatel:
Celkový objem: