Britská čtvrť Bytový dům “A”

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních
technologií v objemu 10 mil. Kč
Pro: Průmstav Vinci a.s.