Ozvučení budov

Ozvučení budov

Ozvučovací systémy zajišťují přenos služebních, provozních a bezpečnostních informací jakými jsou například vyhledání osob, okamžité předání informací a evakuační hlášení, přenos hudby a to systémově napříč budovami, nebo celými areály. Dnes již patří do základního technického vybavení obchodních domů, supermarketů, hotelů, výrobních podniků, veřejných a administrativních budov, škol, nádraží, letišť, sportovních center apod. Důvodem je jejich velice široké využití. Jejich skladba je stavebnicová, takže je lze nasazovat od malých objektů až po rozsáhlé stavební celky.

Tyto systémy hrají nezastupitelnou roli v bezpečnostním řešení objektu, kde mohou být přímo propojeny se systémy EPS (elektrická požární signalizace). Zde jsou pak důležitým článkem např. při evakuaci osob v případě jejich ohrožení na zdraví a životě ať už způsobené požárem, nebo jinými bezpečnostními podněty.
Další jejich komerční využití je např. v kavárnách, restauracích, relaxačních centrech apod., kde uplatní svou roli pro přenos hudby k navození pohodové atmosféry, kde si i tak zachovají funkce pro přenos informačních a provozních hlášení. V takovýchto případech dostane hlášená informace prioritu a hudba je po dobu hlášení potlačena. Pro členité budovy se využívá možnosti směrování hlášení i hudby do jednotlivých zón a je tak zajištěno, že se daná informace dostane vždy do předem určeného místa. Pokud se v systému použije více hudebních zdrojů, lze pak přenášet do jednotlivých zón (prostorů) rozdílnou hudbu. Pak lze splnit odlišné požadavky např. více pronájemců v rámci jedné administrativní budovy, či relaxačního centra.

Vzhledem k tomu, že jsou systémy obvykle nasazovány do prostorů s vyššími riziky, je kladen velký důraz na jejich spolehlivost a srozumitelnost. V tom případě se systémy vybavují redundantními prvky, záložními zdroji a zařízením pro autodiagnostiku funkčnosti systému. Zároveň je kladen důraz také na kabeláž, kde je pak nutné používat kabely předepsané třídy nehořlavosti k zajištění funkčnosti systému nezbytné pro čas evakuace.