Elektronická požární signalizace

Systémy elektrické požární signalizace EPS

patří do integrace celého bezpečnostního systému budov. Systémy EPS slouží k zachycení počátku požáru a k vyvolání reakce na tuto událost. Možností reakcí je několik:

■ zvuková – prostřednictvím sirén (používá se nejčastěji)

■ optická – stroboskopickými světly

■ v podobě přenosu signálu na hasičský dohledový pult.

po němž hasičský záchranný sbor vyráží do akce (tento způsob bývá většinou doplněn vyhlášením poplachu prostřednictvím nouzového zvukového systému).

V sortimentu naleznete sirény jak venkovní, tak vnitřní, některé jsou doplněné blikačem. K rozpoznání požáru dochází automaticky nebo manuálně. Automatické rozpoznání požáru zajišťují tzv. teplotní a termodiferenciální hlásiče, které vyhodnocují hodnoty teplotního maxima a rychlost změny teploty a nebo tzv. opticko-kouřové a lineární hlásiče, které vyhodnocují situaci na základě rozptýleného světla a znečištění. Poslední variantou jsou pak hlásiče pracující na bázi kombinace těchto dvou metod. Mechanicky může být požár ohlášen prostřednictvím manuálních hlásičů, které ovládá sám člověk.

Tyto hlásiče dobře známe z metra, obchodních center apod. Mozkem celého systému je ústředna, která na základě adresy hlásiče vyhodnotí místo vzniku požáru. Ta následně provede předem nastavené operace jako např. zajistí vyhlášení poplachu a postupu evakuace prostřednictvím nouzového zvukového systému, zajistí otevření nouzových východů, může spustit samohasící systém či pošle zprávu na hasičský pult ochrany. Asi nejmenší, nejjednodušší aplikací EPS, nejvhodnější pro rodinné domky a byty je prostá instalace autonomního požárního hlásiče. Jedná se o „inteligentní hlásič“, který je schopen samostatně vyhodnotit požár a dát impuls v něm zabudované siréně bez potřeby připojení k ústředně. Tato metoda požárního zabezpečení je velmi aktuální vzhledem k nové vyhlášce o technických podmínkách požární ochrany staveb. Všichni dobře víme, že požáry v domácnostech mají často ty nejtragičtější následky.